Badania medycyny pracy. Jak się je wykonuje?

lekarz medycyny pracy

Badania medycyny pracy stanowią podstawę, aby świadczyć, iż dany pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu. Warto wiedzieć, na czym polegają badania medycyny pracy i czy trzeba specjalnie przygotowywać się do nich. Lekarz medycyny pracy pełni wiele zawodowych obowiązków.

Badania medycyny pracy i ich przebieg

Medycyna pracy w Warszawie, jak i w całej Polsce ma pewien schemat przebiegu badań lekarskich. Lekarz medycyny pracy musi przede wszystkim przeprowadzić szczegółowy wywiad lekarski. W tym pierwszym etapie pracownik musi poinformować specjalistę o przyjmowanych lekach, chorobach przewlekłych, przebytych operacjach itd.

Po wywiadzie, medycyna pracy wymaga, aby wykonać takie podstawowe badania jak: pomiar ciśnienia, morfologia, badanie moczu czy też osłuchanie klatki piersiowej. Wszelkie pozostałe zlecone badania specjalistyczne zależą już od charakteru wykonywanego zawodu. Przykładowo, osoby pracujące na co dzień w hałasie albo są narażone na pozostałe niebezpieczne czynniki są skierowane do laryngologa i/lub kardiologa. Osoby pracujące w biurze przed komputerem z pewnością muszą udać się na badanie wzroku.

medycyna pracy

Czy można udać się do dowolnej placówki medycyny pracy?

(Potencjalny) pracownik nie może wybrać sobie placówki, w której chce wykonać badania medycyny pracy. Zakład pracy musi mieć podpisaną umowę współpracy z konkretną placówką, do której następnie pracownik będzie kierowany. Warto wiedzieć, iż koszt wykonanych badań lekarskich w 100% pokrywa pracodawca.

Lekarz medycyny pracy i jego obowiązki

Lekarz medycyny pracy określa przede wszystkim, czy dana osoba może wykonywać pracę na konkretnym stanowisku. Wydaje on zaświadczenia również studentom i uczniom potwierdzając, że ich stan zdrowia umożliwia wykonywanie wybranego zawodu.

Innym zadaniem lekarza medycyny pracy jest także wykrycie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych, które może wywoływać miejsce pracy. Finalnie, ten specjalista wydaje specjalne zaświadczenie wskazujące na zdolność do wykonywanego danego zawodu oraz na brak występowania jakichkolwiek przeciwwskazań do pracy.

Lekarz medycyny pracy diagnozuje, leczy i zajmuje się też profilaktyką różnych chorób. W swojej codziennej pracy wykonuje on wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników. Medycyna pracy to miejsce, w którym znajdują się specjaliści różnych dziedzin – pielęgniarki, psychologowie, neurolodzy itd. Specjalista wskazuje dodatkowo, jak można prowadzić zdrowy tryb życia.

badania do pracy

Czy lekarz medycyny pracy może stwierdzić nieprawidłowości zdrowotne?

Zarówno medycyna pracy w Warszawie, jak i w całym kraju to miejsce, w którym dokładnie sprawdza się stan zdrowia adekwatnie do wykonywanego zawodu. Może zdarzyć się, iż lekarz medycyny pracy wykryje pewne nieprawidłowości w trakcie wykonywanego badania. Musi on natychmiast skierować pracownika do konkretnej poradni chorób zawodowych, a w najgorszym wypadku do szpitala. Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza chorobę zawodową na podstawie okazanego orzeczenia lekarskiego.

Orzeczenie wydane przez lekarza medycyny pracy wskazuje na szkodliwy wpływ pracy na ludzkie zdrowie danego pracownika. Pracodawca musi w tej sytuacji niezwłocznie przenieść go na inne stanowisko. Kiedy tego nie zrobi, pracownik ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przeciwnej sytuacji, kiedy pracownik nie zgadza się z wydanym orzeczeniem, ma on prawo, aby wystąpić do wojewódzkiego lekarza w celu ponownego wykonania badania. Uzyskany wynik będzie już ostateczny.

Medycyna pracy – podsumowanie

Zgodnie z przepisami prawnymi nie ma określonego konkretnego terminu, do kiedy pracownik musi zgłosić się do medycyny pracy. Zaleca się jednak, aby wykonać to w możliwie najszybszym terminie. Zaświadczenia lekarskiego nie można dostarczyć po upływie terminu ważności wcześniejszych badań. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się jeszcze przed rozpoczęciem czynności zawodowych, a okresowe i kontrolne w godzinach pracy. Pracownik musi za ten czas uzyskać wynagrodzenie.

Więcej informacji, znajdziecie Państwo na witrynie naszego Partnera: Spółka Lekarska – Warszawa

Możesz również polubić